เมนู

เสาอัจฉริยะ LUCKY POLE ตอบโจทย์ SMART CITY ครอบคลุมวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

18/07/2022
By SIAME 1
Title

“เสาอัจฉริยะ Lucky Pole” 🚏🏙

ตอบโจทย์ Smart City ครอบคลุมวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

.

ปัจจุบันภาครัฐบาลได้หันมาผลักดันให้มีการพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ภาค และภูมิภาค ภายใต้แนวคิด

.

“การพัฒนาเมืองที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง การลดค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากร โดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ” เพื่อก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคต

.

ภาครัฐบาลใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยเน้นการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น โดยดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคม เสาอัจฉริยะ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และระบบการควบคุมเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

.

เสาไฟอัจฉริยะ Lucky Pole สามารถรองรับนวัตกรรมที่ทันสมัยได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งสัญญาณหลักว่าเมืองกำลังพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ เสาอัจฉริยะเหมาะกับพื้นที่ใด❓ และจะอัจฉริยะแค่ไหน❓ วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนกันค่ะ

.

1️⃣ พื้นที่ริมถนนบริเวณจุดรอรถสาธารณะ

เป็นจุดที่ควรนำร่องติดตั้งเสาอัจฉริยะเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นบริเวณที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ไอเดียเสาอัจฉริยะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของคนเมืองมากมาย ได้แก่

🔹 Solar Cell การเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวันเพื่อใช้ในช่วงเวลากลางคืน

🔹 Charging Station สถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมในหลายๆ ประเทศ

🔹 Information Display หน้าจอแจ้งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูล Covid-19 หรือการประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐ

🔹 Free Wi-Fi ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งการพัฒนาของสัญญาณ 5G

🔹 ฟังก์ชัน CCTV & Emergency Alert ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์โดยรอบ และกดปุ่มแจ้งเหตุได้ทันทีเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ

.

2️⃣ พื้นที่ธุรกิจ ย่านธุรกิจนับเป็นย่านที่มีจำนวนคนหนาแน่น ศูนย์รวมของธุรกิจการค้า ห้างสรรพสินค้า เสาอัจฉริยะจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ด้วยฟังก์ชันที่น่าสนใจ

🔹 Traffic Light ควบรวมเสาไฟให้แสงสว่างกับเสาไฟจราจรเป็นต้นเดียว เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า

🔹 USB Charging ช่องสำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ

🔹 ฟังก์ชัน Trading Display ที่แปลงจากจอ Digital Signage ให้เปลี่ยนเป็น ตัวเลขหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเหรียญสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

.

3️⃣ พื้นที่สวนสาธารณะ จะดีแค่ไหนหากเสาไฟในสวนมีประโยชน์ได้มากกว่าการให้แสงสว่าง ทั้งยังตอบโจทย์กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ

🔹 ชาร์จจักรยานไฟฟ้าด้วยระบบ EV Charging

🔹 ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน

🔹 IoT Environment Sensor ตรวจวัดค่า PM2.5 ความชื้น อุณหภูมิ หรือพยากรณ์อากาศล่วงหน้าที่แสดงผลแบบเรียลไทม์บนจอ Digital Signage ให้คุณไม่ต้องกังวลกับสภาพภูมิอากาศอีกต่อไป

.

4️⃣ พื้นที่หน้าตลาด เสาอัจฉริยะในพื้นที่แห่งนี้ต้องตอบโจทย์การใช้งานที่มักจะมีผู้คน รถ สัญจรไปมาอย่างหนาแน่น และเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลของชุมชนไปในเวลาเดียวกัน การออกแบบพื้นที่นี้จึงดูน่าสนใจไม่น้อย

🔹 ฟังก์ชัน Shop Locator เพื่อให้ข้อมูลตำแหน่งรายละเอียดร้านค้าในบริเวณโดยรอบตลาด

🔹 Public Transportation Services ออกแบบให้เชื่อมโยงกับระบบรถสาธารณะ หรือแม้แต่กลายเป็นป้ายรถเมล์อัจฉริยะ

🔹 Intelligent LED ไฟ LED ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีและรูปแบบได้ตามความต้องการของเมืองตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ

🔹 Panic Button ปุ่มฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย เมื่อกดเสาต้นนี้จะส่งสัญญาณไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้เคียง

.

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการติดตั้งเสาไฟอัจฉริยะ Lucky Pole ในหลายพื้นที่ บริษัทยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด (UTE) ร่วมพัฒนาเมืองให้มีความเติบโตก้าวสู่การเป็น Smart City เมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบในอนาคต

.

โดย UTE ได้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลติดตั้งเสาอัจฉริยะ “Lucky Pole” จำนวน 12 จุดทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการ “Smart City Platform (Maxicity)” ในพื้นที่เป้าหมายหลายพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวในการใช้ชีวิตให้ง่าย ได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.

📌 สนใจข้อมูลเสาอัจฉริยะ LUCKY POLE

ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ

Business Development Sales & Marketing Manager

Kanokwan_ma@bbtec.co.th

Tel: 090-961-4261

www.ute.co.th

#UTE #LUCKYPOLE #เสาอัจฉริยะ #เมืองอัจฉริยะ #SmartCity #เบญจจินดา #Benchachinda #Benchachindadigitalsolution

กลับไปด้านบน