เมนู

UTE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Project Management and Software Implementation Processes)

01/11/2022
By SIAME 1
Title

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Project Management and Software Implementation Processes) เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ และตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาท ควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ทั้งทางด้านการบริหารงาน และทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการ

.

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ในกลุ่มเบญจจินดา ร่วมสนับสนุนด้านเทคโนโลยี แก่เทศบาลทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย มุ่งพัฒนาพื้นที่นำร่องประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ที่สมบูรณ์แบบ โดย UTE ติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย ช่วยให้ทุกคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

.

สนใจข้อมูลเสาอัจฉริยะ LUCKY POLE

ติดต่อ: ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ

Business Development Sales & Marketing Manager

Kanokwan_ma@bbtec.co.th

Tel: 090-961-4261

www.ute.co.th

#UTE #ISO29110 #ProjectManagement #SoftwareImplementationProcess #BCG #BENCHACHINDAGroup #กลุ่มเบญจจินดา #Benchachindadigitalsolution

กลับไปด้านบน